Primair onderwijs

Onderzoeksproject: Talentontwikkeling in het primair onderwijs
Programma: Onderwijsneurowetenschappen

In het kader van het onderzoeksprogramma Talentenkracht voert Centrum Brein & Leren, onderdeel van LEARN!, een aantal onderzoeks- en innovatieprojecten uit in een driejarige samenwerking met Scholengroep Tabijn.

Deze projecten gericht zijn gericht op:

  • de versterking van het wetenschaps- en techniekprofiel;
  • talentontwikkeling en excellentie waaronder het probleem van ‘onderpresteren’;
  • leerkracht professionalisering, met veel aandacht voor het omgaan met verschillen tussen leerlingen;
  • uitvoering van toegepaste innovatieprojecten in de schoolpraktijk, in het bijzonder betrekking hebbend op het stimuleren van verwondering en nieuwsgierigheid alsmede gebruik van technieken voor visualiseren en mentaliseren.

Centrum Brein & Leren en het Expertisecentrum Wetenschap & Techniek (EWT) heeft in samenwerking met haar partners een nieuwe brochure ontwikkeld. De brochure Onderzoekend denken en leren in de klas. Opbrengsten uit vindplaatsscholen.

Bekijk de brochure


Onderzoeksscholingsproject “De onderzoekende leerkracht”
Programma: Onderwijsneurowetenschappen

Binnen het Expertisecentrum Wetenschap & Techniek Noord-Holland/Flevoland (EWT) bundelen universiteiten, Pabo’s, OBD’s, TechnoCentra en het Science Center NEMO hun krachten. Via het  onderzoeksscholingsprogramma “De onderzoekende leerkracht” richt Centrum Brein & Leren zich op de professionele ontwikkeling van leerkrachten. Uitgangspunt hierbij is het realiseren van een onderzoekende houding bij zowel leerkracht als leerling.

Op de St. Janschool in Amsterdam is een inspirerende film gemaakt over het project ‘De onderzoekende leerkracht’, uitgevoerd door Centrum Brein & Leren i.s.m. Hogeschool iPabo. Deze film laat zien hoe Wetenschap & Techniek de creativiteit prikkelt van jonge kinderen en hoe het hen helpt hun talenten te ontplooien. Door de leerkracht enthousiast te maken voor onderzoek, krijgt de leerkracht handvatten om de onderzoekende houding bij de leerling te stimuleren. Onderzoekers en lerarenopleiders brengen de expertise in en leerkrachten formuleren hun eigen onderzoeksvragen, zetten hun eigen onderzoek op en kijken wat er van de resultaten van dit onderzoek werkt in hun eigen praktijk.