Hoger onderwijs

Programma: Onderwijsneurowetenschappen

Onderzoeksinstituut LEARN! werkt met diverse hogescholen samen op het gebied van praktijkgericht onderwijsonderzoek. Als onderdeel van een meerjarige samenwerkingsovereenkomst doen docent-promovendi onderzoek onder begeleiding van hoogleraren van LEARN!. De docent-promovendi geven, naast hun werk als onderzoeker, enkele dagen les op de hogeschool.


Voorbeelden van promotietrajecten van docent-promovendi:

Hogeschool iPabo

 • Taalontwikkeling en Rekenen bij kinderen in de basisschoolleeftijd
  Het onderzoek richt zich op het lerende kind en diens cognitieve vaardigheden, nieuwsgierigheid en leermotivatie en de ‘voorwaarden voor leren’. Het onderzoek beoogt nadrukkelijk om bij te dragen aan onderwijsinnovatie in het basisonderwijs door versterken van de professionaliteit van de basisschool docent.

Hogeschool Windesheim

 • Visueel-ruimtelijk representeren bij rekenkundige contextopgaven
  Het onderzoek focust op de verschillende oplossingsstrategieën die kinderen hanteren tijdens het maken van realistische rekenvraagstukken om zo meer inzicht te krijgen in hoe effectieve rekeninstructie op scholen vormgeven moet worden.

Hogeschool Utrecht

 • Het puberbrein: mindset en feedback in de praktijk van het klaslokaal
  Wat is de mindset van zowel docenten als leerlingen met betrekking tot de maakbaarheid van intelligentie? Zijn er hierbij verschillen tussen jongens en meisjes? En: in hoeverre beïnvloedt de mindset over maakbaarheid de wijze van feedback geven?

Saxion, Hospitality Business School

 • Determinanten van studieprestatie in het hbo
  Het project heeft als doel: inzicht te krijgen in de aansluiting tussen de onderwijsomgeving en het ‘(lerende) brein’ van de student naar practice- en evidence-based onderwijsactiviteiten, die beter aansluiten bij de capaciteiten van de student en diens fase in de persoonlijke ontwikkeling, en wetenschappelijke output.

Hogeschool Inholland

 • Sociale en academische integratie van studenten met autisme of ADHD