Bestuur en directie

Directie      
Prof. dr. Martijn Meeter, hoofd afdeling Onderwijskunde, Faculteit Gedrags- en bewegingswetenschappen

Staf

Aisha Wiersma, secretaresse, Faculteit Gedrags- en bewegingswetenschappen

Bestuur
Prof. dr. Carlo Schuengel, vice-decaan Faculteit Gedrags- en bewegingswetenschappen, hoofd sectie Ontwikkelingspedagogiek
Prof. dr. Peter Beek, decaan Faculteit Gedrags- en bewegingswetenschappen
Margreeth van der Meijde MBA, directeur instituut voor onderwijs en opleiden

Veldadviesraad

Maarten Faas, voorzitter College van Bestuur Orthopedagogisch centrum De Ambelt, Zwolle (PO, VO, MBO)
Ivo van Hilvoorde, lector Bewegen School en Sport Windesheim, Zwolle en Sportfilosoof VU, Amsterdam (HO)
Ruth Kervezee, voorzitter  College van Bestuur Esprit Scholen, Amsterdam (PO en VO)      
Joost van Rijn, directeur O.R.S. Lek en Linge, Culemborg (VO)
Dolf van Veen, lector grootstedelijk onderwijs en jeugdbeleid Inholland, Haarlem (HO)
Roel de Vries, directeur Julianaschool, Schagen (PO)
Rien Spies, directeur Agora, basisscholen Zaanstreek (PO)

Programmaleiders      

Prof. dr. Lydia Krabbendam
Prof. dr. Doret de Ruyter
Prof. dr. Jelle Jolles
Prof. dr. Carlo Schuengel
Prof. dr. Gerda Croiset
Dr. Rashmi Kusurkar

Affiliated member      

Prof. dr. Elly Konijn
Dr. G. de Graaf